تعمیرات رسمی تبلت ایسوس

تعمیرات تبلت ایسوس در کرج

 

قسمتی از خدماتی نمایندگی تبلت ایسوس در کرج به مشتریان خویش ارائه میدهد به شرح زیر میباشد

بررسی ،تعمیر و درصورت لزوم تعویض تاچ و فلت تبلت ایسوس در نمایندگی ایسوس کرج
بررسی ، تعمیر و در صورت لزوم تعویض ال سی دی تبلت ایسوس در نمایندگی ایسوس کرج
بررسی ، تعمیر و در صورت لزوم جراحی برد تبلت ایسوس در نمایندگی ایسوس کرج
لحیم و در صورت لزوم تعویض سوکت شارژ تبلت ایسوس در نمایندگی ایسوس کرج
تعویض فلت ال سی دی تبلت ایسوس در نمایندگی ایسوس کرج
تعویض فلت پاور تبلت ایسوس در نمایندگی ایسوس کرج
تعویض قاب تبلت و یا فریم تبلت ایسوس در نمایندگی ایسوس کرج
تعویض باطری تبلت ایسوس در نمایندگی ایسوس کرج
تعویض آی سی تغدیه تبلت ایسوس در نمایندگی ایسوس کرج
بررسی سوکت لنز دوربین تبلت ایسوس در نمایندگی ایسوس کرج
تعویض بلندگوی تبلت ایسوس در نمایندگی ایسوس کرج
تعمیر میکروفن و سوکت میکروفن تبلت ایسوس در نمایندگی ایسوس کرج
بررسی و نصب Wifi تبلت ایسوس در نمایندگی ایسوس کرج
فلش نرم افزاری تبلت ایسوس در نمایندگی ایسوس کرج
• نصب ROM تبلت ایسوس در نمایندگی ایسوس کرج
انجام تنظیمات تبلت Asus در نمایندگی ایسوس کرج